Esimesed kütmised

Uus ahi/pliit/kamin peab pärast valmimist rahulikult kuivada saama. Siiber ja tuhaluuk peavad olema kogu sissekütmise aja lahti, et õhk läbi käiks ja ahju seestpoolt kuivataks. Kuivamisele kaasa aitamiseks võib kolde ukse või tuhaluugi juurde panna soojapuhuri. Mõne päeva möödudes võib koldes ära põletada peotäie pilpaid, sellist väikest tuld võib teha ka mitu korda päevas. Kütusekogust päev-päevalt suurendades võib kolme nädala pärast ära kütta normaalse koldetäie.

Uue pliidiraua värvikiht eritab esimeste kütmiste ajal ebameeldivat lõhna. Soovituslik on tube tuulutada, kuni lõhna enam ei teki.

Pärast kuivamist võib jahtunud ahju viimistleda nt. kivi õliga. Tee seda pintsliga, alustades ülevalt ning immuta vuuke hoolikalt. Töö lõppedes pühi liigne õli kuiva lapiga ära. Ühtlase tulemuse saamiseks kanna pinnale 2-3 kihti.

Tule tegemine

Ahju kütmiseks kasuta kuiva halupuud, niiskusesisaldusega mitte üle 20% – märja puuga kütmine vähendab oluliselt kasutegurit ning pigitab lõõre ja korstnat.

Lapi küttekolle halge täis, ava siiber ning süüta pealtpoolt põlema. Soovituslik on kasutada süttimise hõlbustamiseks kasetohtu, pilpaid või süütetablette. Ajalehepaber ei ole soovitatav, süütevedeliku kasutamine koldes tule süütamiseks on keelatud (TuOS § 10 lg 2). Kui ahjul on nn. stardisiiber, siis alguses ava vaid see ja kui tuli on korralikult süttinud, ava teine siiber ning sulge stardisiiber. Pliidi soeseinaga toimi sarnaselt – alguses ava suvesiiber ja veidi aja pärast talvesiiber, kuid suvesiiber jäta umbes veerandi võrra avatuks, et ka suvelõõr saaks soojeneda. Soojal ajal  pole muidugi mõtet talvesiibrit üldse avada.

Ühe kütmiskorra ajal ei pea puid lisama. Soojust salvestava ahju välispind läheb ühtlaselt soojaks alles mõne tunni möödudes ja teise sületäie puude lisamisega kaasneb ülekütmise oht. Väga külmade ilmadega on mõistlik kütta ahju kaks korda päevas, hommikul ja õhtul, mitte kord päevas kaks koldetäit.

Koldetäis puid põleb ära 1-1,5 tunniga. Kui leek on kustunud, kuid söed veel hõõguvad, lükka siiber peaaegu kinni ja kui söedki on kustunud, sulge siiber täielikult.

Hooldamine

Puuküttega ahi on hea kohtlemise ja hoolduse korral väga pikaajaline kaaslane. Hooldus ei ole keeruline. Regulaarselt tuleb koldest/tuharuumist eemaldada tuhk ning vastavalt vajadusele puhastada ukseklaasi tahmast. Malmdetailid võib aegajalt toiduõliga immutatud kaltsuga üle pühkida, see aitab vältida nende roostetamist ja annab värskema ilme. Kõige olulisem on lõõride ja korstna puhastus, mida tuleb teha vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui korra aastas. Ühe korteriga elamus võib seda oma tarbeks teha ise, kuid vähemalt kord viie aasta jooksul peab kutsuma korstnapühkija kutsetunnistusega isiku (TuOS § 11).